ventilatie

Gielens en zoon bvba

gielensenzoon@gmail.com

Gielens Rudy

Eppegemsesteenweg 20

1850 Grimbergen

0498/46 84 88

Gielens Olivier

Broekstraat 12

2890 Lippelo (st amands)

0472/90 25 13

Ventilatie

Ventilatie van woningen (Woningventilatie).

 

Diverse performante ventilatiesystemen zorgen voor een gezond binnenklimaat in uw woning. Oplossingen voor woningventilatie op maat; Zowel voor nieuwbouw als voor de renovatie van uw woning.

 

een goed geïsoleerde woning vraagt om een goede ventilatie. Het creëert een gezond binnenklimaat en verlengt de levensduur van de woning. Het woningventilatiesysteem wordt op de architectuur van de woning afgestemd.

 

Ventileren is sinds de Energieprestatie- en binnenklimaatregelgeving voor nieuwbouwwoningen wettelijk verplicht. Voor onze gezondheid is het ook een absolute noodzaak. We brengen immers veel van onze tijd binnenshuis door. Door vocht en vervuilde lucht te verdrijven en frisse buitenlucht binnen te brengen in onze woning verbetert het binnenklimaat en ook onze levenskwaliteit.

 

Ventileren houdt meer in dan vensters en deuren openzetten. Gecontroleerd ventileren is het evenwicht vinden tussen voldoende en niet overmatig ventileren. De minister wijst er op dat om het energieverlies door ventilatie te beperken, er niet teveel geventileerd mag worden. De ideale ventilatie is een permanente verluchting die gebeurt op een gecontroleerde manier en waarbij niet meer geventileerd wordt dan wat nodig is om een gezonde en comfortabele woning te realiseren.

 

Een ventilatiesysteem met warmterecuperatie in combinatie met een energiezuinige verwarming kan aanleiding geven tot een E-peil dat lager ligt dan E60. Een woning met een E60-peil geeft bovendien recht op een korting van de onroerende voorheffing met 20% gedurende 10 jaar!

 

Om eigenaars van bestaande woningen te ondersteunen wordt er via de netbeheerders een premie toegekend van 150 euro voor ventilatiesystemen met warmterecuperatie.

 

Het principe voor een goede basisventilatie is gebaseerd op de toevoer van verse lucht, de doorstroming van lucht en de afvoer van vervuilde lucht. Toevoer van verse lucht vindt plaats in de droge ruimtes, zoals woonkamer, slaapkamers of bureau. Vanuit de droge ruimtes moet die verse lucht via de tussenruimtes, zoals gang of trappenhal, kunnen doorstromen naar de natte ruimtes, zoals keuken of badkamer. In natte ruimtes moet de vochtige, vervuilde lucht afgevoerd worden.